< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=218155422294873&ev=PageView&noscript=1" />

海运再度调价致:尊敬的客户

 

         【海运再度调价】

 

         据航运业需求不断上升,中国在严重缺柜供应不足下,以致拼箱价格再度暴涨,所以经我司海运操作再度调价,特衷诚通知客户!


     *在中国打包的货物: 23/11/2020日起

     *在马来西亚打包(直发)货物:7/12/2020日起

       运费调整为 RM5.90 /0.01立方

       0.3立方起 RM57/0.1立方


      


  日后持续上涨会再行通知调整,如有造成不便之处,敬请见谅!谢谢合作.

Tags: